Tiền không mua được hạnh phúc...Loading...


Tiền không mua được hạnh phúc. Chẳng phải vì tiền không có đủ sức mạnh mà là vì không có ai bán hạnh phúc.

• Tiền mua được ngôi nhà nhưng không mua được một tổ ấm
• Tiền mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian
• Tiền mua được chiếc giường nhưng không mua được giấc ngủ
• Tiền mua được sách nhưng không mua được kiến thức
• Tiền mua được thuốc nhưng không mua được sức khỏe
• Tiền mua được địa vị nhưng không mua được sự nể trọng
• Tiền mua được máu nhưng không mua được cuộc sống
• Tiền mua được thể xác nhưng không mua được tình yêu

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét