Thà một mình cô đơn còn hơn hai mình mà vẫn thấy cô đơn...Loading...


Đôi khi, sự cô đơn còn tuyệt hơn nhiều lần việc phải duy trì mối quan hệ với một ai đó hoàn toàn không thích hợp. Thà một mình cô đơn còn hơn hai mình mà vẫn thấy cô đơn :))

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét