Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

Tất cả mọi chuyện hãy để TÙY DUYÊN vậy ...

Loading...

Nếu như có duyên, thời gian, không gian không phải là khoảng cách
Nếu như vô duyên, dù ở bên nhau cũng không thể hòa hợp
Có những mối duyên đã định sẵn không có kết quả, vì thế cũng đừng cố chấp, đừng quá để tâm, càng không nên cưỡng cầu
Tất cả mọi chuyện hãy để TÙY DUYÊN vậy ..
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: