Tâm của chúng ta ở đâu thì thành công của cúng ta ở đóLoading...


Tâm của chúng ta ở đâu thì thành công của cúng ta ở đó. Bạn có thể thất vọng khi thất bại nhưng bạn sẽ không thể thành công nếu không cố gắng.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét