Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Tâm của chúng ta ở đâu thì thành công của cúng ta ở đó

Loading...

Tâm của chúng ta ở đâu thì thành công của cúng ta ở đó. Bạn có thể thất vọng khi thất bại nhưng bạn sẽ không thể thành công nếu không cố gắng.
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: