Sức mạnh của tình yêu...Loading...


Tình yêu giúp chúng ta có thể vượt qua những suy nghĩ tầm thường và có thể đưa chúng ta đến những suy nghĩ tầm bậy.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét