Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Sửa đổi chính là tu hành

Loading...

Sửa đổi chính là tu hành, hay nói cách khác, tu hành là sửa đổi sai lầm. Phàm phu thật không dễ dàng thấy được lỗi làm của mình, nhưng lại rất dễ dàng phát hiện lỗi lầm của người khác.

HT. Tịnh Không
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: