“Sinh tiền bất tri thiên đường lộ, tử hậu nan ly địa ngục môn”Loading...


“Sinh tiền bất tri thiên đường lộ, tử hậu nan ly địa ngục môn” (khi còn sống mà không tìm ra con đường đi đến Thiên đường, thì sau khi chết khó rời được cửa địa ngục).

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét