Sẽ thật đau khi buông tay một người mình muốn giữ...



Loading...


- Sẽ thật đau. . .
. . . . . Khi buông tay một người mình muốn
giữ...
- Nhưng thật đắng. . .
. . . . . Khi níu giữ một người muốn buông tay...
. . Con người ta đôi khi thật ngốc...
. . Luôn từ chối những bàn tay đã sẵn sàng

đưa ra...
. . Chỉ để chờ đợi một bàn tay mà suốt đời ta
muốn nắm... nhưng chẳng thuộc về mình ....

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!




Loading...

Nhận xét