Quan tâm, lo lắng cho một người bằng cả trái tim...?Loading...


Không phải ...?
• Cứ hai người cùng nắm tay nhau...?
• Đi đến cuối cùng một con đường...?
• Thì mới được gọi là -Tình Yêu...?
... Mà đôi khi...?
• Việc lặng lẽ đi sau một người...?
• Dõi theo từng bước chân của một người...?
• Quan tâm, lo lắng cho một người bằng cả trái tim...?
• Bằng tất cả những yêu thương mà mình có...?
Vậy thì :
• Cũng có thể gọi đó là -Tình Yêu...?
Vì đơn giản ...?
• Yêu thương thầm lặng...?
• Mới chính là lúc mà ta -Yêu Thương Nhất...?

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét