Quá khứ là cơm thiu tương lai là gạo sống...Loading...


Quá khứ là cơm thiu
Tương lai là gạo sống
Chỉ có hiện tại là cơm nóng dẻo
Vậy thì sao phải bắt mình ăn cơm thiu và gạo sống mãi vậy?

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét