Phải coi người mình đã yêu như người xa lạ thật khó...Loading...


Nhắm mắt...
- Để quên đi 1 hình bóng
• Gượng cười...
- Để che giấu nỗi đau
• Từ hôm nay :
- Tôi buông
- Tôi thả
- Tôi trả yêu thương về nơi tôi
mượn.
- Tôi sẽ đứng dậy trên nỗi đau
- Và sẽ làm lại từ đầu.. ...

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét