Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Ông trời không cho ai tất cả, cũng không lấy của ai tất cả

Loading...

"Người ta thường nói, ông trời không cho ai tất cả, cũng không lấy của ai tất cả. Rằng những nỗi đau rồi sẽ được đền bù theo một cách khác, bằng một người khác.

Nhưng có những thứ, khi đã mất đi rồi, thì trả lại bằng điều gì cũng vô nghĩa cả mà thôi..."


Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: