Đôi khi...Loading...


Đôi khi...
• Muốn kiếm một cái cớ, một lý do...
• Để được nói chuyện với người ta...
Đôi khi...
• Thao thức một mình không ngủ...
• Ngồi đọc lại từng dòng tin nhắn cũ...
• Những cột mốc thời gian khi gửi cho nhau...
• Và rồi tự mỉm cười

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét