Nỡ xóa rồi có níu cũng lại trôi...Loading...


Đã bao giờ :
• Bạn nhận được tin nhắn...
• Mà chỉ biết lặng im, giữ bàn phím...
• Không biết trả lời lại tin nhắn như thế nào...
Và :

• Chỉ ấn lại phím...
• Khi đèn màn hình, bất chợt tắt tối om...
Chợt nhận ra :
• Đã quá nhiều Thói Quen...
• Đi sâu vào Tiềm Thức...
Chợt nhận ra :
• Yêu thương - Cũng giới hạn...
• Nỡ xóa rồi - Có níu cũng lại trôi..

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét