Như ta đã biết con gái ăn rất từ tốnLoading...


Như ta đã biết con gái ăn rất "từ tốn"
và "từ tốn" ở đây có nghĩa là....
Ăn từ từ...
Nhưng rất tốn. =))MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét