Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

Như ta đã biết con gái ăn rất từ tốn

Loading...

Như ta đã biết con gái ăn rất "từ tốn"
và "từ tốn" ở đây có nghĩa là....
Ăn từ từ...
Nhưng rất tốn. =))


Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: