Người tôi níu lại thì ngoảnh mặt quay điLoading...


Kẻ đưa tay ra thì tôi rụt lại.
Người tôi níu lại thì ngoảnh mặt quay đi.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét