Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

Người tôi níu lại thì ngoảnh mặt quay đi

Loading...

Kẻ đưa tay ra thì tôi rụt lại.
Người tôi níu lại thì ngoảnh mặt quay đi.
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: