Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Người ta thường xét đoán vẻ bề ngoài hơn là thực chất

Loading...

Người ta thường xét đoán vẻ bề ngoài hơn là thực chất. Ai cũng có mắt, nhưng ít người có khả năng nhìn thấu suốt.
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: