Người đến trước hay người đến sau đều không phải là vấn đề qan trọngLoading...


Người đến trước hay người đến sau đều không phải là vấn đề qan trọng :) quan trọng là bạn sẽ đứng ở đâu trong tim của người ấy...

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét