Nếu được một chọn điều ước...Loading...


Nếu được điều ước giản đơn, chỉ mong tất cả sống luôn bình an.
Nếu được điều ước chọn lựa, chỉ mong tất cả sống luôn an lành.
Nếu được điều ước ưa thích, chỉ mong tất cả sống trong hạnh phúc.
Nếu được điều ước mong muốn, chỉ mong tất cả sống trong yêu thương.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét