Nếu một ngày em thực sự biến mất anh có hối hả, hoảng hốt tìm Em ?Loading...


- Anh à... Em hỏi anh điều này nhé:

• Em đau, Anh có khóc ?
• E buồn, Anh có lo ?
• Em sai, Anh có mắng ?
• Em ngã, Anh có bên ?

- Và nếu :

• Một ngày Em thực sự biến mất...
• Anh có hối hả, hoảng hốt tìm Em ?
• Hình bóng Em ?
• Con người Em ?
• Hay Anh vội đi tìm người khác thay thế?

- Hãy trả lời Em nhé, được không Anh?

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét