Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

Nếu không cười em biết dấu nỗi buồn vào đâu...

Loading...

Nếu không cười em biết dấu nỗi buồn vào đâu...

Yêu:
• Không có nghĩa là...
• Nhất thiết phải gặp mặt nhau...
• Cùng nhau đi chơi và...nói thật nhiều câu nói
yêu thương...
... ... Mà đôi khi...
• Yêu chỉ đơn giản...
• Là sự quan tâm nhau qua những dòng tin
nhắn...
• Với tất cả những tình cảm chân thật nhất là
đủ...
• Và chỉ vậy thôi...!!
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: