Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Muốn yêu lắm...nhưng sao lòng thấy sợ

Loading...

[♥] Mình thật lạ :
• Luôn rất cần yêu thương...
[♥] Nhưng rồi :
• Lại gạt đi tất cả những ai yêu thương
mình...
[♥] Mình thật lạ :
• Rất muốn được quan tâm...
[♥] Nhưng rồi :
• Khi được ai đó quan tâm lại cho đó
là giả dối...
[♥] Để rồi :
• Cứ thế thờ ơ....
• Cứ thế vô tâm...
• Cứ thế lạnh lùng...
[♥] Chỉ vì :
• Hai chữ : Sợ và Giả Tạo.
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: