Một ngày là bạn thì suốt đời vẫn mãi là bạnLoading...


Dù một ngày là bạn thì suốt đời vẫn mãi mãi là bạn. Là bạn tốt thì đừng như dòng sông kia khi đầy khi cạn.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét