Một ngày không cười là một ngày lãng phíLoading...


Một ngày không cười là một ngày lãng phí. Cuộc sống ngắn ngủi thân già bệnh chết là chuyện tất nhiên không ai có thể tránh khỏi trên thế gian này. Còn sống ngày nào chúng ta cần vui vẻ ngày ấy, làm những việc có ích cho ngày ấy bởi vì chúng ta không ai biết trước được ngay mai...

Nếu không cười em biết giấu nỗi buồn vào đâu?
Cười lên nhé! Mọi chuyện rồi sẽ qua..!!

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét