Một lần bất tín vạn lần bất tinLoading...


Niềm tin nó giống như 1 tờ giấy, một khi đã nhàu nát, cho dù bạn có cố gắng vuốt nó phẳng...nhưng nó sẽ không bao giờ hoàn hảo như ban đầu một lần nữa. Mua danh 3 vạn bán danh 3 đồng hãy cố gắng đừng bao giờ để đánh mất sự tin tưởng của bạn trong lòng mỗi người nhé.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét