Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

Lời đồn bắt nguồn từ những kẻ ganh ghét lan truyền

Loading...

Lời đồn bắt nguồn từ những kẻ ganh ghét, lan truyền một cách ngu xuẩn và được tin bởi những kẻ khờ. “Tiếng lành đồn xa, tiếng xấu cũng đồn xa”, 1 đồn 10, 10 đồn 100 nhanh chóng mặt....
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: