Lời dạy của các cụ...Loading...


Các cụ dạy:
- Phải biết nắm bắt cơ hội -> Thừa nước đục thả câu.
- Phải biết tùy cơ ứng biến -> Gió chiều nào theo chiều ấy.
- Phải biết khai thác hết khả năng -> Bắt cá 2 tay.
- Phải có tư tưởng tiến bộ -> Có mới nới cũ.
- Phải có tinh thần tập thể -> Ỷ đông hiếp yếu.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét