Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

Lời dạy của các cụ...

Loading...

Các cụ dạy:
- Phải biết nắm bắt cơ hội -> Thừa nước đục thả câu.
- Phải biết tùy cơ ứng biến -> Gió chiều nào theo chiều ấy.
- Phải biết khai thác hết khả năng -> Bắt cá 2 tay.
- Phải có tư tưởng tiến bộ -> Có mới nới cũ.
- Phải có tinh thần tập thể -> Ỷ đông hiếp yếu.
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: