Làm phụ nữ đừng quá lụy tình...Loading...


Làm phụ nữ đừng có lụy tình quá!
Dù thời gian đó có đẹp bao nhiêu! Nhưng chỉ cần 1 lần phản bội thì kẻ đó cũng chỉ là kẻ tầm thường đáng vứt đi.

Tỉnh lại đi. OK

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét