Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

không có em đời buồn như chó cắn

Loading...

Không có em đời buồn như chó cắn, có em rồi thà chó cắn còn hơn, Gái có bồ như hoa có chủ. Anh hùng thực sự phải biết đánh chủ giật hoa, 






Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: