Khoảng cách...Loading...


Trước những đe dọa sẵn sàng cướp đi của bạn một nửa ấy...
.. Bạn hãy nhớ rằng :...
Hết mưa bầu trời sẽ sáng...
Tắt nắng sao trời sẽ lên...
Nước mắt làm tăng giá trị của nụ cười..
Và khoảng___cách...
.. Sẽ là liều thuốc thử tốt nhất để biết được tình yêu của bạn...!

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét