Hãy Trân Trọng và Bảo Vệ hạnh phúc mà mình đang cóLoading...


- Hãy Trân Trọng và Bảo Vệ hạnh phúc mà mình đang có
* Đừng Cố Gắng tìm kiếm những gì đó Hoàn Hảo hơn
- Khi ngoảnh lại sẽ mất đi 1 thứ gì đó nhỏ thôi. . .
* Nhưng đủ để khiến bạn phải thực sự Hối Hận..

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét