Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

Hãy nhớ mỗi ngày nên dành cho nhau một chút quân tâm...

Loading...

Hãy nhớ...
Mỗi ngày dành cho nhau một chút quan tâm...
- Để luôn thấy ta không bỏ mặc nhau...
Dành cho nhau một chút nhớ nhung...
- Để ta luôn có nhau...
Dành cho nhau một chút yêu thương...
- Để thấy rằng ta luôn trong tim nhau...
Mỗi ngày một chút thôi...
- Nhưng sẽ đong đầy theo thời gian...

...Hãy nhớ ...
...
- Yêu thương phải được tích lũy mỗi ngày...
- Mỗi ngày...1 ít thôi...
...Nhưng...sẽ đong đầy theo thời gian.!
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: