Hãy nhớ mỗi ngày nên dành cho nhau một chút quân tâm...Loading...


Hãy nhớ...
Mỗi ngày dành cho nhau một chút quan tâm...
- Để luôn thấy ta không bỏ mặc nhau...
Dành cho nhau một chút nhớ nhung...
- Để ta luôn có nhau...
Dành cho nhau một chút yêu thương...
- Để thấy rằng ta luôn trong tim nhau...
Mỗi ngày một chút thôi...
- Nhưng sẽ đong đầy theo thời gian...

...Hãy nhớ ...
...
- Yêu thương phải được tích lũy mỗi ngày...
- Mỗi ngày...1 ít thôi...
...Nhưng...sẽ đong đầy theo thời gian.!

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét