Hạnh phúc thì có cánh...Loading...


Hạnh phúc thì có cánh...
=> Thổi nhẹ 1 cái là bay...
Còn :
Nỗi buồn thì lại không có chân...
=> Đuổi thế nào thì vẫn cứ ở lại...
Cũng như. . .
- Hạnh phúc thì đến trước >Thoáng đến mà đã đi.
- Nỗi buồn thì đến sau -> Để lại vết đau là mãi mãi !~

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét