Hạnh phúc thật chỉ như mảnh thủy tinh...Loading...


Hạnh phúc thật chỉ như mảnh thủy tinh
Chạm thật nhẹ mảnh thủy tinh mờ nhạt
Nắm thật chặt bàn tay sẽ chảy máu
Đánh rơi rồi có tìm lại được đâu

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét