Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

Hạnh phúc thật chỉ như mảnh thủy tinh...

Loading...

Hạnh phúc thật chỉ như mảnh thủy tinh
Chạm thật nhẹ mảnh thủy tinh mờ nhạt
Nắm thật chặt bàn tay sẽ chảy máu
Đánh rơi rồi có tìm lại được đâu
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: