Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

Hạnh phúc do chính mình nắm bắt

Loading...

Bỗng dưng thấy nhớ..! : )
- Hình bóng của ai đó..!!
- Nụ cười của ai đó..!!
- những lời chọc ghẹo của ai đó..!!
- Nhớ cả những lúc vô tâm của ai
đó...!!
Mình chỉ cần ai đó ở bên cạnh dù
chẳng nói gì, chẳng làm gì chỉ cần có
ai đó ở đây - ngay lúc này.
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: