Hạnh phúc do chính mình nắm bắtLoading...


Bỗng dưng thấy nhớ..! : )
- Hình bóng của ai đó..!!
- Nụ cười của ai đó..!!
- những lời chọc ghẹo của ai đó..!!
- Nhớ cả những lúc vô tâm của ai
đó...!!
Mình chỉ cần ai đó ở bên cạnh dù
chẳng nói gì, chẳng làm gì chỉ cần có
ai đó ở đây - ngay lúc này.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét