Giúp đỡ người khác khi họ đang gặp khó khăn...Loading...


Giúp đỡ người khác khi họ đang gặp khó khăn và họ sẽ lại nhớ đến bạn khi họ gặp khó khắn. Nếu là bạn bạn sẽ giúp đỡ người bạn thân của mình đến khi nào?

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét