Giờ tôi phải làm sao...Loading...


>Tại sao:
~ Cứ đến lúc tôi muốn trốn tránh...
…Thì lại xuất hiện....
>Tại sao :
~ Cứ đến lúc tôi quyết định chấm dứt
tất cả...
... Thì lại làm tôi lung lay...
>Tại sao :
~ Cứ những lúc tôi cần một người ở
bên nhất....
…Thì lại rời bỏ tôi...
>Và bây giờ :
~ Thì lại gieo hy vọng cho tôi...
Là Thật Lòng Hay Dối Trá

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét