Em ngốc. . . Nên không biết tranh giànhLoading...


Có những người sẽ không bao giờ để ý được đến những việc bạn đã làm cho họ, cho tới khi bạn dừng chúng lại.

Em ngốc. . . Nên không biết tranh giành :")
. Thôi thì đành giao Anh cho người khác. . .
. Giữ hộ - Yêu giúp - và Hạnh Phúc thay phần E (:

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét