Em mệt khi cứ phải gồng mình lên mạnh mẽ...Loading...


- E mệt khi cứ phải gồng mình lên mạnh mẽ.
- E mệt khi cứ phải cười dù chỉ muốn nhắm mắt lại và ngừng suy nghĩ.
- E mệt khi phải giấu trong mình bao nhiêu cảm xúc.
- E mệt khi cứ phải lo cho cảm giác của người khác...
Trong khi:
- Chính E cũng đang bị tổn thương! : )

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét