E không mạnh mẽ như A nghĩ!!Loading...


E không mạnh mẽ như A nghĩ!!
- Cũng chẳng dũng cảm như A vẫn tin!!!
- E chỉ là E , yếu đuối và nông nổi !!!
- Vẫn khóc khi sợ hãi !!!
- Vẫn bướng bỉnh dù biết mình sai !!!
- Cuối cùng E chỉ là E !
- Vẫn cần có 1 ng che chở!!!

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét