Dễ giận nhưng dễ thứ tha...Loading...


CON GÁI...
- Con gái yêu chân thành...
- Dễ giận nhưng dễ thứ tha...
- Dễ buồn nhưng dễ quên...
- Dễ khóc nhưng dễ nguôi ngoai...
- Dễ yêu nhưng chẳng dễ thay đổi..
- Vì con gái.....
- Khi giận họ chỉ cần 1 lời xin lỗi...
- Khi buồn họ chỉ cần 1 vòng tay...
- Khi khóc họ chỉ cần 1 bờ vai...
- Nhưng khi yêu thì họ dùng cả trái tim...

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét