Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

Dẫu yêu xa hay yêu gần thì sự tin tưởng đều luôn luôn quan trọng

Loading...

Dẫu yêu xa hay yêu gần thì sự tin tưởng đều luôn luôn quan trọng. Tuy nhiên, chấp nhận yêu xa nghĩa là bạn phải sẵn sàng để chấp nhận khó khăn hơn nhiều lần và tin tưởng hơn nhiều lần.
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: