Chúng ta "KHÓC"...vì muốn được ai đó "LAU ĐI" giọt lệ!Loading...


Sự thật là...
Chúng ta "IM LẶNG"...
...Vì muốn ai đó "QUAN TÂM"...
Chúng ta "TRỐN"...vì muốn được "TÌM THẤY"!...
Chúng ta "BỎ ĐI"...vì muốn được ai đó sẽ "THEO MÌNH"
Chúng ta "KHÓC"...vì muốn được ai đó "LAU ĐI" giọt lệ!
Và...chúng ta để trái tim "TAN VỠ"...
....vì muốn thấy ai sẽ đến "CHỮA LÀNH" trái tim ta!?!

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét