Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

Chấp nhận sai lầm dễ hơn đi tìm chân lý rất nhiều

Loading...

Chấp nhận sai lầm dễ hơn đi tìm chân lý rất nhiều. Sai lầm nổi trên mặt, chân lý thì chìm dưới đất.
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: