Chân lý cuộc sống..Loading...


Cuộc sống sẽ ngường lại khi bạn thôi mơ ước.
Hy vọng sẽ kết thúc khi bạn mất niềm tin.
Tình yêu sẽ không còn khi bạn không vun đắp.
Tình bạn sẽ ra đi khi bạn ngường chia sẻ.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét