Câu hỏi IQ: hơn 90% số người trả lời sai câu nàyLoading...


Câu hỏi IQ
a+3-1x3+2-4+0x1=0
a=____?

Một thống kê cho thấy hơn 90% số người trả lời sai câu này.

Có phô trương quá không?
Làm gì mà 90% trả lời sai câu này chứ?

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét