Cẩn thận với Tư Tưởng của bạn, vì chúng sẽ thành Lời NóiLoading...


- Cẩn thận với Tư Tưởng của bạn, vì chúng sẽ thành Lời Nói.
- Cẩn thận với Lời Nói của bạn, vì chúng sẽ thành Hành Động.
- Cẩn thận với Hành Động của bạn, vì chúng sẽ thành Thói Quen.
- Cẩn thận với Thói Quen của bạn, vì chúng sẽ uốn nắn Nhân Cách bạn.
- Cẩn thận với Nhân Cách của bạn, vì nó sẽ định Số Phận bạn, và Số Phận của bạn sẽ là Cuộc Đời bạn.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét