Cách tôi yêu...Loading...


Hạnh phúc...
Là khi vk đưa tay - ck nắm
Là khi vk buông tay - ck giữ
Là khi vk lac bước - ck tìm
Là khi vk buồn - ck ở bên
Là khi vk sai - ck mắng
Là khi vk lạnh - ck ôm
Là khi vk ốm - ck lo
Là khi vk khóc - ck dỗ
Là khi vk đau - ck xót
Hạnh phúc đơn giản chi vậy thôi ...

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét