Bạn chất nhân loại sẽ không phát triển hơn là một cây khoai tâyLoading...


Bạn chất nhân loại sẽ không phát triển hơn là một cây khoai tây, nếu nó bị trồng tới trồng lui quá nhiều thế hệ kéo dài trên một mảnh đất khô cằn.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét