Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Ai tốt với mình thì mình tốt lại...

Loading...

Từ giờ trở đi
Ai tốt với mình thì mình tốt lại
Ai quan tâm mình thì mình ghi nhớ
Ai nhắn tin thì mình trả lời, ai gọi thì mình nói chuyện....
- Không dám quan tâm ai nữa đâu
- Không dám yêu thương ai nữa đâu
- Không pm trước, nhắn tin trước
Phiền lắm
Ừ tôi giờ phũ lắm.
Đời nó bạc. .
Sống nhạt đi cho bớt đau. Thế thôi.
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: